جدیدترین درمان فوبیا با واقعیت مجازی | درمان ترس با VR

کلینیک پیلوسکا اولین مرکز تخصصی است که درمان فوبیا و اضطراب با واقعیت مجازی را در ایران ارائه می دهد. اما واقعیت مجازی چیست و چه کاربردی در فوبیا ها دارد؟  استفاده از درمان واقعیت مجازی برای فوبیا اگر ترس از پرواز دارید  تاحالا…

وی آر مدتیشن جدیدترین و بهترین روش مراقبه: ترکیبی از فن آوری مدرن و تمرکز شرقی

وی آر مدتیشن جدیدترین و بهترین روش مراقبه: ترکیبی از فن آوری مدرن و تمرکز شرقی؛ عصر حاضر عصر بالفعل کردن تمامی فن آوری ها در زندگی ست. مهمترین این فن آوری ها در پزشکی آینده وی. آر. یا همان واقعیت مجازی ست که می توان از محتوی معنوی و فرابشری…