مرور برچسب

جدیدترین روش مراقبه ذهن با واقعیت مجازی

واقعیت مجازی | واقعیت مجازی در درمان افسردگی

امروزه تکنولوژی VR و یا واقعیت مجازی کاربرد فراوانی در زندگی ما دارد. علاوه بر بکار گیری این تکنولوژی در زمینه بازی و سرگرمی، از واقعیت مجازی در درمان افسردگی و بسیاری از بیماری های…
ادامه مطلب ...

وی آر مدتیشن جدیدترین و بهترین روش مراقبه: ترکیبی از فن آوری مدرن و تمرکز شرقی

وی آر مدتیشن جدیدترین و بهترین روش مراقبه: ترکیبی از فن آوری مدرن و تمرکز شرقی؛ عصر حاضر عصر بالفعل کردن تمامی فن آوری ها در زندگی ست. مهمترین این فن آوری ها در پزشکی آینده وی. آر. یا…
ادامه مطلب ...