قبل از این ۱۵ نفر از بیماران ۲۳ تا ۶۱ سال که از افسردگی رنج می‌بردند، درمان با واقعیت مجازی را تجربه کردند.

پژوهشگران گزارش کردند که یک ماه بعد از درمان با این روش نشانه‌های افسردگی در ۹ نفر از این شمار کمتر شده و از شدت افسردگی چهار نفر از این ۹ نفر نیز به طرز قابل توجهی کاسته شده بود.

بیمارانی که در این پژوهش شرکت کرده بودند و هدست واقعیت مجاری را به چشمان خود زده ماده‌های معدنی و در آن مجسم کردند.

پژوهشگران به این بیماران گفته بودند که زمانیکه در قالب یک فرد بالغ مجسم می‌شوند به طفل مجازی مضطرب محبت کنند ظاهرا هم هنگامی که آن‌ها به طفل محبت می‌کردند گریه کودک کم‌کم متوقف شده و به محبت آن‌ها جواب می‌داد.

بعد از چند دقیقه بیماران خود را در قالب کودک مجازی مجسم می‌کردند و شاهد محبت کلامی و رفتاری فرد بزرگسالی بودند.

این سناریو کوتاه ۸ دقیقه‌ای سه مرتبه در هفته تکرار می‌شد و بیمارات به مدت یک ماه تحت نظر بودند.

بیماران با دلداری دادن کودک مجازی و مجدد شنیدن حرف‌های خودشان به شکل غیرمستقیم به خود محبت می‌کردند. مقصود از انجام این تست این بود که بیماران بیاموزند نسبت به خود مهربان‌تر باشند و کم‌تر خود را سرزنش کنند.

یک ماه بعد از انجام این پژوهش بیماران گفتند که چگونه این تجربه جواب آن‌ها به موقعیت‌های حقیقی را تغییر داده بود.

موقعیت‌هایی که در آن خود را سرزنش می‌کردند.

این پژوهش در گاهنامه مجله روانپزشکی بریتانیا انتشار یافته و از برآیند امیدوارکننده‌ای خبر می‌دهد.

پروفسور هل سلتر سرپرست تیم تحقیقاتی می‌گوید حال ما نیز امید داریم که با انجام این تست در سطحی وسیع‌تر و کنترل شده بتوانیم با اعتماد از مزیت بالینی این شیوه سخن بگوییم.

پیری هراسی


درباره درمان واقعیت مجازی سوال دارید؟

 

درمان واقعیت مجازی بزودی در کلینیک پیلوسکا ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر و یا برای کسب نوبت ویزیت، با مرکز درمانی پیلوسکا تماس بگیرید.